środa, 12 października 2016

Merlinka - Kryterium Oceny


Ogólne
0 - 4 - Forma – praca powinna zachowywać odpowiednią formę pracy, ważny jest jej zapis, czytelność i odpowiedni podział (m.in. akapity). W tym punkcie uczestnik oceniany jest przede wszystkim za sam wygląd pracy, to jak prezentuje się, czy jest czytelna i czy ma odpowiednio ulokowane argumenty.

0 - 5 - Błędy – jeśli uczestnik w pracy popełnia bardzo rażące błędy interpunkcyjne, ortograficzne, logiczne i gramatyczne czy składniowe, odejmowane są mu punkty. Jeśli tych błędów jest niewiele lub są nieznaczne czy nie wpływają na zrozumienie i wartość pracy, punkty zachowuje.

Treść
0 - 6 - Podanie argumentów – w pracy powinny znaleźć się przynajmniej trzy argumenty, które potwierdzają obrany temat i nawiązują do niego. Punkty zdobywa za odpowiednią ilość argumentów, które po sprawdzeniu są logiczne i sensowne.

0 - 6 - Argumenty na temat – uczestnik zdobywa punkty pod warunkiem, że podane przez niego argumenty są zgodne z tematem, który wybrał. Ważne jest aby mówił o tym, o czym wybrał, a nie mieszał tematów czy tworzył pracy na nie swój temat.

0 - 6 - Wiarygodne argumenty - w tym punkcie oceniana jest wiarygodność argumentów z informacjami z HP. Pisząc pracę opieramy się o kanon, nie wymyślamy czegoś, czego nie było lub zostało wymyślone przez nas samych.

0 - 2 - Przekonanie do własnego zdania lub skłonienie do refleksji na wybrany temat.

Podejście do tematu
0 - 5 - Praca jest również oceniana za jej oryginalne spojrzenie, pod warunkiem że pozostanie ono zgodne z treścią i wiadomościami historycznymi oraz będzie na temat.

0 - 5 - Uczestnik zdobywa punkty również za umiejętność samodzielnego wnioskowania na podstawie przedstawionych argumentów/informacji jak i wielość dostrzeżonych przez niego aspektów, które nadal pozostaną związane z tematem.

Techniczne
0 - 3 - Uzyskanie minimalnej wielkości pracy, zachowując przy tym podane przez organizatora wytyczne.

Sędziowskie
0 - 4 - Punkty przyznane przez Sędziego 1, który ocenia według własnych kryteriów, nienarzuconych przez organizatora.

0 - 4 - Punkty przyznane przez Sędziego 2, który ocenia według własnych kryteriów, nienarzuconych przez organizatora.