środa, 12 października 2016

Programy nauczania

Jest to program ogólny, zawierający najważniejsze tematy związane z przedmiotem Historia Magii. Nie przedstawia on w całości materiału jaki obowiązuje na tym przedmiocie, ze względu na różny system klas i ilość godzin w poszczególnych szkołach. Program przy nauce w danej szkole jest dostosowywany i rozbudowywany aby spełniał wymagania placówki.


Program ten został opracowany jako materiał dla maksymalnie dwóch klas, w którym dodatkowo można wyszczególnić zajęcia dla grup rozszerzonych, które rozbudowują standardowe zajęcia. Sam program jest ogólny, może zostać rozbudowany na większą ilość godzin w zależności od zapotrzebowania i standardów w danych placówkach.