środa, 12 października 2016

Regulamin Zajęć

Regulamin Zajęć
czyli o tym jak uczeń winien się zachowywać
1) Uczniowie winni są przestrzegać regulaminu obowiązującego w szkole oraz innych dokumentów, które określają ich prawa oraz obowiązki.
2) Uczniowie na zajęciach powinni zachowywać się w sposób odpowiedni, pamiętając o zasadach dobrego wychowania. Wymagam aby na lekcji panował spokój oraz ład. Przekrzykiwanie, przeszkadzanie czy poruszanie tematów, które nie są związane w żaden sposób z prowadzonym tematem, uważam za nieodpowiednie.
3) Proszę i wymagam abyśmy traktowali siebie z należytym szacunkiem. To samo się tyczy relacji między mną, a wami, jak i również między samymi uczniami. Nie traktujcie innych podmiotowo, a tym bardziej nauczyciela. Wymagam aby na zajęciach, zwracano się do mnie ‘per profesorze’ oraz używano innych form grzecznościowych.
4) W zajęciach należy brać czynny udział, dostosowując się tym samym do poleceń profesora.
5) Zabronione jest ściąganie kopiowanie czy przepisywanie informacji z innych źródeł aniżeli własne notatki z prowadzonych zajęć.
6) Nie używamy emotikon.

Łamanie wyżej wymienionego regulaminu może skutkować obniżeniem oceny, punktami minusowymi, wyrzuceniem z sali lub szlabanem.