środa, 12 października 2016

Systemy Zaliczeń

Na zaliczenie Historii Magii w klasie 1 składa się ocena z ocen pracy ucznia, ocena z eseju oraz ocena z zaliczenia testu teoretycznego.

Na zaliczenie Historii Magii w klasie 2 składa się ocena z karty pracy ucznia, ocena z pracy pisemnej oraz ocena z zaliczenia testu teoretycznego.

Na zaliczenie Białej Magii składa się średnia ocen z minimum 5 zadań zrealizowanych podczas zajęć.


Wyżej opisane systemy zaliczeń stosowane na moich zajęciach mogą ulec zmianie w zależności od wymagań i standardów obowiązujących w danej placówce. System może również zmieniać się w zależności od zaangażowania uczniów czy innych czynników.